SFRJ
   
 
  Věda a technika/Nauka i tehnika
POČÍTAČE/RAČUNARI

Galaksija

Galaksija

Zdroj: www.old-computers.com
Někdy v roce 1983 se novinář Dejan Rsitanovic rozhodl vydat speciální vydání jednoho jugoslávského vědeckého časopisu, které mělo být věnované pouze počítačům. Extra číslo neslo název "Računari u vašoj kuči" - Počítače u vás doma. Jednalo se o první skutečně počítačový časopis v Jugoslávii. Díky popularitě prvního vydání vycházel nejprve každé dva měsíce a později se z něho stal měsíčník.

Galaksija nebyla stavebnice počítače, ale jednalo se o počítač vlastní výroby, který si lidé stavěli sami. Později se některé firmy (např. Elektronika Inženjering) začaly zabývat výrobou rozestavěných verzí, které byly následně distribuovány pomocí podniku "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" (Institut pro učebnice a školní pomůcky).

EPROM pamět se zasílala autorům počítače k naprogramování. Plány počítače byly dostupné v prvním vydání Racunari u vasoj kusi. Celkem se prodalo 7000 stavebnic počítačů a kolem 10 000 celkem vyrobilo.

Galaksija byl počítač třídy ZX81 a vyvinul ho Voja Antonic. Galaksija měla vylepšený a optimalizovaný BASIC. Původní Microsoft Basic se příliš nehodil, ale navzdory omezení 4 kB ROM, mohla být provedena některá vylepšení. Galaksija uměla psát pouze velká písmena.

RAM byla statická a skládala se ze dvou 6116 (2kB) čipů. Tři sloty na základní desce poskytovaly 2 až 6 kB pam+ti navíc. Od doby, kdy se prvních 8 kB rezervovalo pro ROM, šlo paměť RAM rozšířit až na 54 kB. Statická RAM pamět byla zvolena proto, že je její výroba jednodušíí, i když je dražší.

Počítač neměl VRAM. Část paměti RAM řídila za pomoci procesoru Z80 primitivní video obvod. Téměř 75% procesorového času spotřebovávalo generování video signálu. Ale byl to doma vyráběný počítač a všechno levnější a snažší postavit, proto je toto zatížení celkem pochopitelné.

Paměti ROM byly dvě, v patici "A" a "B". ROM "A" obsahovala základní procedury nutné pro běh počítače (inicializace, generování video signálu, interpreter jazyka BASIC apod.). ROM "B" byla volitelná a obsahovala doplňkové příkazy BASICu, assembler, monitor apod.

Galaksija uměla pouze textový mód (32x16). Nicméně 64 polografických znaků poskládaných z 2x3 bloků dovolovalo vykreslování pseudografiky v rozlišení 64x48 bodů.

Galaksija Plus

Galaksija Plus byla vylepšená verze původní Galaksije. Změnil se i její tvůrce (hardware navrhl Nenad Dunjic a software vytvořil Milan Tadic). V nové verzi se zvětšila RAM (48 kB) a ROM (12 kB) a oddělil se grafický mód (256x208). Došlo ke zvýšení rychlosti čtení a zápisu na magnetofonovou pásku z 280 bps na 1200 bps
Tento text je použit se souhlasem autora, který na něj vlastní veškerá práva.
©2009 Petr Ullmann

Zdroj/Izvor: Osmibitové muzeum

Velebit Galeb

Velebit Galeb

Zdroj: www.old-computers.com

Při projektování počítače Galeb (česky Racek) se jeho tvůrci silně inspirovali počítači Compukit UK101, Superboard II a Ohio Scientific Superboard. Tyto tři počítače se objevily na trhu v USA a Velké Británii v roce 1979.

Výroba počítačů Galeb byla zahájena kolem roku 1981 a skočila v létě 1984, kdy jej nahradil Velebit Orao. Do té doby bylo však vyrobeno pouze 250 kusů, což z něj činí velmi cenný sběratelský kousek.

Hlavním inženýrem byl Miroslav Kocjan, který navrhnoval i pozdější Orao. Srdce počítače byl procesor MOS 6502, který měl k dispozici 16 kB ROM s vestavěným MONITORem a modifikovanou verzí Microsoft BASICu a pouhých 9 kB RAM. Pamět RAM však byla rozšiřitelná až na 64 kB.

V textovém režimu dokázal počitač zobrazit 16 řádků a 48 sloupců a grafický režim produkoval 48 řádků s 96 pixely na řádek. Oba režimy byly monochromatické. O zvuk se staral čip, který dokázal reprodukovat najednou jeden tón.

Velebit Orao

Velebit Orao

Zdroj: www.old-computers.com

Počítač Orao (česky Orel) se v 80. letech využíval na chorvatských základních školách. Po zapnutí se spustil monitor, ze kterého bylo možné spustit programovací jazyk BASIC. Počítač neměl textový mód. Znaky se vykreslovaly v grafické módu do mřížky 8x8, systém tak dovoloval zobrazit 32 x 32 znaků.
Tento text je použit se souhlasem autora, který na něj vlastní veškerá práva.
©2009 Petr Ullmann

Zdroj/Izvor: Osmibitové muzeum

Další výrobky jugoslávského elektroprůmyslu:

Advertisement
 
SFRJ
 
SFRJ
 
Yugohimna.mp3
Používejte prohlížeč:
 
Advertisement Firefox: Rychlejší, lepší
Návštěvnost
 
 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
SFRJ